ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

 

"Στην επιχείρηση ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ φροντίζουμε για τη διευθέτηση όλων των διαδικασιών που αφορούν την οργάνωση ενός μνημοσύνου, ακολουθώντας πάντα τις επιθυμίες της οικογένειας."

 

Συγκεκριμένα, ορίζουμε τη ακριβή ώρα, ημέρα και τοποθεσία που θα τελεστεί το μνημόσυνο (κοιμητήριο ή ενορία), αναλαμβάνουμε την τύπωση και τοιχοκόλληση των αγγελτηρίων, το στολισμό της εκκλησίας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η τελετή. Επιπλέον, σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε το σχέδιο που θα έχει ο δίσκος με τα κόλλυβα, αλλά και τα κουβέρ (σακουλάκια για τα κόλλυβα, κουταλάκια, κέικ).

Επιπλέον, μεριμνούμε για την αναγγελία του γεγονότος στην εφημερίδα, εφόσον η οικογένεια το επιθυμεί. Γενικότερα, αναφορικά με την οργάνωση μνημοσύνων, η επιχείρηση ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ μπορεί να φροντίσει για όλα όσα χρειάζονται, από το στολισμό της εκκλησίας έως και τη μεταφορά και τη διανομή των κολλύβων στους καλεσμένους.